Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - HLAVA VII - PRACOVNÍ POHOTOVOST 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » HLAVA VII - PRACOVNÍ POHOTOVOST

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPRACOVNÍ POHOTOVOST

Paragrafy:   § 95  

§ 95

(1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat,
jen jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní
pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle § 140.

(2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci
mzda nebo plat; odměna podle § 140 za tuto dobu nepřísluší. Výkon práce
v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je
prací přesčas (§ 93).

(3) Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do
pracovní doby nezapočítává.


Zákoník práce ›  ČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ›  HLAVA VII - PRACOVNÍ POHOTOVOST

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200250