Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 2 - Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 2 - Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPřechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Paragrafy:   § 343   § 344   § 345  

§ 343

(1) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu ^7)
zaniká sloučením nebo splynutím s jinou organizační složkou státu,
přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném
rozsahu na přejímající organizační složku státu.

(2) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu
zaniká rozdělením, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních
vztahů na organizační složky státu nově vzniklé. Zvláštní právní
předpis stanoví, která z nově vzniklých organizačních složek státu
přejímá od dosavadní organizační složky státu výkon práv a povinností z
pracovněprávních vztahů, které do dne jejího rozdělení zanikly.

(3) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu se
zřizuje na určitou dobu, stanoví tento předpis též, na kterou
organizační složku státu přechází výkon práv a povinností z
pracovněprávních vztahů při zániku organizační složky státu uplynutím
této doby. Zanikne-li organizační složka státu zřízená podle rozhodnutí
zřizovatele na určitou dobu uplynutím této doby, přechází výkon práv a
povinností z pracovněprávních vztahů na zřizovatele, pokud zřizovatel
nerozhodl, že tato práva a povinnosti bude vykonávat jiná organizační
složka státu jím zřízená.

§ 344

(1) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že se část organizační složky
státu ^7) převádí do jiné organizační složky státu, přechází výkon práv
a povinností z pracovněprávních vztahů týkajících se této části
organizační složky státu na přejímající organizační složku státu.
Převádí-li se podle rozhodnutí zřizovatele v souvislosti se změnou
zřizovací listiny část organizační složky státu do jiné organizační
složky státu, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních
vztahů týkajících se této části organizační složky státu na přejímající
organizační složku státu.

(2) Práva a povinnosti z těch pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům
části organizační složky státu převáděné podle odstavce 1, které do dne
převodu zanikly, vykonává dosavadní organizační složka státu.

§ 345

(1) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7)
se ruší, stanoví tento předpis též, na kterou organizační složku státu
přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců
zrušené organizační složky státu a která organizační složka státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7)
uspokojí nároky zaměstnanců zrušené organizační složky ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7) státu,
popřípadě uplatní nároky vůči těmto zaměstnancům.

(2) Ruší-li se podle rozhodnutí zřizovatele organizační složka
státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7), přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze
zrušené organizační složky státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7) na zřizovatele, pokud zřizovatel
nerozhodl, že tato práva a povinnosti bude vykonávat jiná organizační
složka státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7) jím zřízená.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200619