Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Vybraná ustanovení novel 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Vybraná ustanovení novel

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVybraná ustanovení novel

Čl. II zákona č. 362/2007 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění
tohoto zákona, se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona; právní úkony učiněné přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i
když jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Právo na odstupné zaměstnance, jemuž byla dána výpověď z důvodů
uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo s nímž byla uzavřena dohoda o
rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy, smlouvami a
vnitřními předpisy podle § 305 zákoníku práce, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Povinnost zaměstnance, jemuž byla dána výpověď nebo s nímž byla
uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, vrátit odstupné, bude-li po skončení
pracovního poměru konat práci v pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3
větě druhé zákoníku práce, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, u dosavadního zaměstnavatele, se řídí dosavadními
právními předpisy, smlouvami a vnitřními předpisy podle § 305 zákoníku
práce, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. II zákona č. 294/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví podle čl. I bodu 1 může
být vykonávána pouze v období ode dne účinnosti tohoto zákona do 31.
prosince 2013.


Zákoník práce ›  Vybraná ustanovení novel

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200697