Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 2 - Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 2 - Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYRovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby

Paragrafy:   § 82   § 83   § 84   § 84a  

§ 82

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka
směny přesáhnout 9 hodin.

§ 83

(1) Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při
nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu
směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může
činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může
vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

(2) Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny
přesáhnout 12 hodin.

§ 84

(1) Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní
doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta
pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba
nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době
seznámení.

(2) Dojde-li v průběhu období, na které bylo konto pracovní doby
rozvrženo, ke změně rozvrhu týdenní pracovní doby, nesmí být tato změna
provedena tak, aby zahrnovala období kratší než 4 týdny po sobě jdoucí;
zaměstnavatel je povinen zaměstnance se změnou seznámit ve lhůtě podle
odstavce 1.

§ 84a

Byla-li sjednána jiná úprava pracovní doby, nesmí délka směny
přesáhnout 12 hodin.


Zákoník práce ›  ČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ›  HLAVA II - ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY ›  Díl 2 - Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200258