Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - Díl 3 - Pružné rozvržení pracovní doby 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » Díl 3 - Pružné rozvržení pracovní doby

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPružné rozvržení pracovní doby

Paragrafy:   § 85  

§ 85

(1) Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí sám
začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci
časových úseků stanovených zaměstnavatelem (dále jen "volitelná
pracovní doba"). Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen
časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (dále jen
"základní pracovní doba").

(2) Začátek a konec základní pracovní doby určí zaměstnavatel.
Volitelnou pracovní dobu určí zaměstnavatel na začátek a konec základní
pracovní doby tak, že celková délka směny nepřesáhne 12 hodin.

(3) Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní
pracovní doba naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

(4) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní zejména při pracovní
cestě zaměstnanců, při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu
ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu
uplatnění provozní důvody, a v době důležitých osobních překážek v
práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu podle §
192 nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění; v
takových případech platí pro zaměstnance předem stanovené rozvržení
týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel
povinen určit.


Zákoník práce ›  ČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ›  HLAVA II - ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY ›  Díl 3 - Pružné rozvržení pracovní doby

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200259