Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 5 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 5

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 5

(1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon
vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní
právní předpisy.

(2) Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se
tento pracovní poměr tímto zákonem.

(3) Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy se řídí tímto zákonem,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak ^3).

(4) Na pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců,
právních čekatelů a na zaměstnance vykonávající ve správních úřadech
státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti
podle služebního zákona, se tento zákon vztahuje, jen pokud to výslovně
stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy ^4 ^4).

(5) Pracovněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní
služby, úředníků územních samosprávných celků, akademických pracovníků
vysokých škol, pedagogických pracovníků ^4a), ředitelů veřejných
výzkumných institucí, velitelů plavidel a členů posádek plavidel
provozujících námořní plavbu ^4b), zaměstnanců v Probační a mediační
službě, advokátů vykonávajících advokacii v pracovním poměru ^4c),
asistentů soudců ^4d), asistentů státních zástupců ^4e) veřejného
ochránce práv a zástupce veřejného ochránce práv se řídí tímto zákonem,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak ^5 ^5).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200151