Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 19 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 19

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 19

(1) Neplatný je právní úkon, kterým se zaměstnanec předem vzdává svých
práv.

(2) Neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, pokud
neplatnost nezpůsobil výlučně sám; vznikne-li zaměstnanci následkem
takového neplatného právního úkonu škoda, je zaměstnavatel povinen ji
nahradit.

(3) Právní úkon, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného
orgánu, je neplatný, jen stanoví-li to výslovně tento zákon, popřípadě
zvláštní zákon. Požaduje-li tento zákon, aby právní úkon byl s
příslušným orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i když k
tomuto projednání nedošlo.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200168