Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 21 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 21

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 21

(1) Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje tento zákon,
je neplatný, jen stanoví-li to výslovně tento zákon. Právní úkon je
neplatný pro nedostatek formy také tehdy, vyžaduje-li to dohoda
účastníků. Ustanovení věty druhé není možné použít v případě pracovní
smlouvy.

(2) Pro uzavření smlouvy písemnou formou stačí, dojde-li k písemnému
návrhu a k jeho písemnému přijetí. Projevy účastníků nemusí být na téže
listině, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

Kolektivní smlouvaAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200170