Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 30 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 30

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 30

(1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska
kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v
působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního
předpisu ^12) jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními
předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.

(2) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem
pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo
od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením
pracovní smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200183