Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 33 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 33

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 33

(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

(2) Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy vyžadují, aby se
obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným
orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání
pracovní smlouvy.

(3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v
případech stanovených zvláštním právním předpisem ^16a); nestanoví-li to
zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u
vedoucího

a) organizační složky státu ^7 ^7 ^7),

b) organizačního útvaru organizační složky státu,

c) organizačního útvaru státního podniku ^13 ^13),

d) organizačního útvaru státního fondu ^14 ^14),

e) příspěvkové organizace ^15 ^15),

f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,

g) organizačního útvaru v Policii České republiky ^16 ^16).

(4) Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný
podle zvláštního právního předpisu ^16b); nevyplývá-li příslušnost ke
jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího

a) organizační složky státu ^7 ^7 ^7) vedoucí nadřízené organizační složky
státu,

b) organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této
organizační složky státu ^7 ^7 ^7),

c) organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku ^13 ^13),

d) organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální
statutární orgán, vedoucí tohoto fondu ^14 ^14),

e) příspěvkové organizace zřizovatel,

f) organizačního útvaru příspěvkové organizace ^15 ^15) vedoucí této
příspěvkové organizace,

g) organizačního útvaru v Policii České republiky ^16 ^16) policejní
prezident.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200186