Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 50 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 50

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 50

(1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec.
Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je
neplatná.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně
stanoveného v § 52.

(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu
nebo bez uvedení důvodu.

(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve
výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným
důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně
měněn.

(5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána
pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním
musí být provedeno písemně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200216