Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 83 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 83

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 83

(1) Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při
nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu
směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může
činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může
vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

(2) Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny
přesáhnout 12 hodin.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200263