Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 123 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 123

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 123

Platové tarify

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a
platový stupeň, do kterých je zařazen, není-li v tomto zákoně dále
stanoveno jinak.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce
sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných
nejnáročnějších prací.

(3) Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle
nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.

(4) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby
dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní
(náhradní) služby nebo civilní služby (dále jen "započitatelná praxe").

(5) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich
ve 12 platových stupních. Platový tarif v šestnácté platové třídě činí
nejméně 3,4násobek platového tarifu v první platové třídě. Platový
tarif ve dvanáctém platovém stupni činí nejméně 1,5násobek platového
tarifu v prvním platovém stupni. Platové tarify v platových třídách a
stupních se oproti nejblíže nižšímu platovému tarifu zvyšují o shodný
procentní přírůstek. Platové tarify se zaokrouhlují na celé
desetikoruny nahoru.

(6) Vláda stanoví nařízením

a) způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměstnavateli na
platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců,

b) zařazení prací do platových tříd v souladu s charakteristikami
platových tříd odstupňovanými podle složitosti, odpovědnosti a
namáhavosti práce, které jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu,

c) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do
jednotlivých platových tříd,

d) způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,

e) podmínky pro určení započitatelné praxe,

f) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení
platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž
úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické
zdatnosti, pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních a pro
zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce,

g) stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok podle
odstavce 5, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku,
tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně

platová třída platový tarif
v Kč měsíčně

1 5 400
2 5 850
3 6 350
4 6 850
5 7 450
6 8 100
7 8 750
8 9 500
9 10 300
10 11 200
11 12 150
12 13 150
13 14 300
14 15 500
15 16 800
16 18 350.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200320