Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 141 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 141

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 141

(1) Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v
kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo
zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

(2) Mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo
určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které
odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

(3) Nebyl-li pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu sjednán v
kolektivní smlouvě, určí jej zaměstnavatel v mezích období uvedeného v
odstavci 1 po projednání s odborovou organizací.

(4) Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu
nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období
dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. Jestliže to
neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, poskytne mu přiměřenou
zálohu a zbývající část mzdy nebo platu mu vyplatí nejpozději v
nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po
dovolené.

(5) Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci na
jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo
právo, v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje
technika výpočtu mezd nebo platů, vyplatí mu mzdu nebo plat nejpozději
v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím
po dni skončení pracovního poměru.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200338