Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 167 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 167

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 167

Náhrada jízdních výdajů

Náhradu jízdních výdajů poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci ve výši a
za podmínek stanovených v § 157 až 160 s tím, že náhradu za
spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a doložené ceně je povinen
uhradit pouze za kilometry ujeté mimo území České republiky. Nemá-li z
vážných důvodů zaměstnanec doklad o nákupu pohonné hmoty mimo území
České republiky, může mu zaměstnavatel poskytnout náhradu za
spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně i na základě jeho prohlášení o
skutečně vynaložené ceně pohonné hmoty a důvodech jejího nedoložení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200375