Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 191 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 191

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 191

Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho
dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů ^58),
po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu ^59), po
dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte
mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti podle § 115 občanského
zákoníku v případech podle § 25 zákona o nemocenském pojištění
zaměstnanců nebo podle § 39 zákona o nemocenském pojištění ^60 ^60) a po
dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 25 zákona o
nemocenském pojištění zaměstnanců nebo v § 39 zákona o nemocenském
pojištění ^60 ^60) nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak
pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení,
které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto
nemůže o dítě pečovat.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při
dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200409