Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 193 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 193

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 193

Náhrada mzdy nebo platu se poskytuje na základě dokladů stanovených pro
uplatnění nároku na nemocenské, a to v nejbližším pravidelném termínu
výplaty mzdy nebo platu po předložení těchto dokladů. Zaměstnavatel je
povinen vyhlásit, do kdy nejpozději před výplatním termínem je třeba
předložit doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu, aby tato
náhrada mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena.
---------------------------

Pozn. ASPI: Ustanovení § 193 se použijí poprvé ode dne, kterým nabývá
účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - viz § 393a.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200411