Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 296 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 296

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 296

(1) Evropská rada zaměstnanců podle tohoto zákona se ustaví,
jestliže

a) to společně ujednají ústředí a vyjednávací výbor,

b) ústředí odmítá zahájit jednání po dobu 6 měsíců od podání žádosti
zaměstnanců podle § 290 odst. 2 o ustavení evropské rady zaměstnanců
nebo jiného postupu pro nadnárodní informace a projednání, nebo

c) do 3 let od podání žádosti podle § 290 odst. 2 ústředí a vyjednávací
výbor nedosáhly ujednání o postupu a vyjednávací výbor se neusnesl na
skončení vyjednávání podle § 292.

(2) Evropskou radu zaměstnanců jmenují ze zaměstnanců zástupci
zaměstnanců na společném zasedání. Nejsou-li ustaveni nebo nepůsobí-li
u některého zaměstnavatele zástupci zaměstnanců, zvolí si zaměstnanci
tohoto zaměstnavatele zástupce, který se za ně účastní společného
zasedání. Působí-li u zaměstnavatele více zástupců zaměstnanců, zvolí
si z nich zaměstnanci společného zástupce, který se za ně účastní
společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí
poměrně podle počtu zastupovaných zaměstnanců.

(3) Evropská rada zaměstnanců má nejméně 3 členy a nejvíce 30 členů.
Zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu mají zastoupení
jedním členem. Jestliže má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů
méně než 10 000 zaměstnanců v členských státech, pak zaměstnanci
zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 20 %
zaměstnanců, budou zastoupeni dalším členem. Zaměstnanci zaměstnavatele
z každého členského státu, kde je alespoň 30 % zaměstnanců, budou
zastoupeni dalšími 2 členy, kde je alespoň 40 % zaměstnanců, 3 dalšími
členy, a kde je alespoň 50 % zaměstnanců, 4 dalšími členy. Zaměstnanci
zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 60 %
zaměstnanců, jsou zastoupeni 5 dalšími členy, kde je alespoň 70 %
zaměstnanců, 6 dalšími členy, a kde je alespoň 80 % zaměstnanců, 7
dalšími členy. Má-li ústředí sídlo v jiném členském státu, použijí se
pro zastoupení dalšími členy předpisy tohoto státu.

(4) Jestliže má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností
na území členských států Evropské unie celkem alespoň 10 000
zaměstnanců v členských státech, pak jsou zaměstnanci zaměstnavatele z
každého členského státu, kde je alespoň 20 % zaměstnanců, zastoupeni
dalším členem. Zaměstnanci zaměstnavatele z každého členského státu,
kde je alespoň 30 % zaměstnanců, 3 dalšími členy, z členského státu,
kde je alespoň 40 % zaměstnanců, 5 dalšími členy, z členského státu,
kde je alespoň 50 % zaměstnanců, 7 dalšími členy. Zaměstnanci
zaměstnavatele z každého členského státu, kde je alespoň 60 %
zaměstnanců, jsou zastoupeni 9 dalšími členy, z členského státu, kde je
alespoň 70 % zaměstnanců, 11 dalšími členy a z členského státu, kde je
alespoň 80 % zaměstnanců, 13 dalšími členy. Má-li ústředí sídlo v jiném
členském státu, použijí se pro zastoupení dalšími členy předpisy tohoto
státu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200557