Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 326 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 326

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 326

Závazky v pracovněprávních vztazích se řídí § 488, 489, § 491 odst. 2,
§ 492, 494, 497 občanského zákoníku s tím, že odstupným není odstupné
podle tohoto zákona, § 498, 516 až 518 občanského zákoníku s tím, že §
518 občanského zákoníku se nepoužije v případě pracovní smlouvy, dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo kolektivní smlouvy, § 519
až 523, 531, 533, 534, § 544 odst. 1 a 2, § 545, 559 až 573, § 574
odst. 1, § 575 až 578, 580, 581, 584 až 587 občanského zákoníku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200606