Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 327 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 327

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 327

Dohoda o srážkách ze mzdy

Uspokojení plnění oprávněného, je-li jím zaměstnavatel, je možné
zajistit dohodou mezi ním a zaměstnancem jako dlužníkem o srážkách ze
mzdy; srážky ze mzdy nesmějí činit více, než by činily srážky při
výkonu rozhodnutí ^93). Dohoda podle věty první musí být uzavřena
písemně, jinak je neplatná.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200607