Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákoník práce (262/2006 Sb.) - § 345 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákoník práce » § 345

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI
ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ
ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA ŠKODY
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS
HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ
HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 345

(1) Stanoví-li zvláštní právní předpis, že organizační složka státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7)
se ruší, stanoví tento předpis též, na kterou organizační složku státu
přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců
zrušené organizační složky státu a která organizační složka státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7)
uspokojí nároky zaměstnanců zrušené organizační složky ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7) státu,
popřípadě uplatní nároky vůči těmto zaměstnancům.

(2) Ruší-li se podle rozhodnutí zřizovatele organizační složka
státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7), přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze
zrušené organizační složky státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7) na zřizovatele, pokud zřizovatel
nerozhodl, že tato práva a povinnosti bude vykonávat jiná organizační
složka státu ^7 ^7 ^7 ^7 ^7 ^7) jím zřízená.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakonik-prace/26200627