Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - 16 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » 16

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY16

§ 8a, § 40 až 42 a § 43 odst. 1 až 4 zákona č. 591/1992 Sb., o
cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000
Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.
88/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300022