Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Odstupné 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Odstupné

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYOdstupné

Paragrafy:   § 355  

§ 355

(1) Zahrnou-li strany do smlouvy ujednání, že jedna ze stran nebo
kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky
jako odstupného, zrušuje se smlouva od doby svého uzavření, když
oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené
odstupné zaplatí. Ustanovení § 351 odst. 1 platí přiměřeně pro účinky
zrušení smlouvy.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 nemá strana, která již přijala plnění
závazku druhé strany nebo jeho části, nebo která splnila svůj závazek
nebo jeho část.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300605