Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl II - Veřejná obchodní společnost 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl II - Veřejná obchodní společnost

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYVeřejná obchodní společnost

Paragrafy:   § 76   § 77   § 78   § 79   § 79a   § 80   § 81   § 82   § 82a   § 83   § 84   § 85   § 86   § 87   § 88   § 89   § 90   § 91   § 92   § 92a   § 92b   § 92c   § 92d   § 92e  Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300124