Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl VIII - Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl VIII - Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNěkterá ustanovení o zániku nesplněného závazku

Paragrafy:   § 344   § 345   § 346   § 347   § 348   § 349   § 350   § 351   § 352   § 353   § 354   § 355   § 356   § 357  


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl VIII - Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300495