Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Měnová doložka 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Měnová doložka

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYMěnová doložka

Paragrafy:   § 744  

§ 744

(1) Stanoví-li smlouva, že cena nebo jiný peněžitý závazek se rozumí
při určitém kursu měny, v níž má být závazek plněn (zajišťovaná měna)
ve vztahu k určité jiné měně (zajišťující měna), a dojde-li po uzavření
smlouvy ke změně kursovního poměru obou měn, je dlužník povinen
zaplatit částku sníženou nebo zvýšenou tak, aby částka v zajišťující
měně zůstala nezměněná.

(2) Není-li ve smlouvě stanoveno, ke kterým měnovým kursům se přihlíží,
má se za to, že jsou rozhodné střední devizové kursy platné ve státu, v
němž má dlužník sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště, a to v
době uzavření smlouvy a v době, kdy je peněžitý závazek plněn.

(3) Je-li v doložce použito k zajištění více měn, je rozhodující průměr
kursů mezi zajišťovanou měnou a zajišťujícími měnami, pokud z doložky
nevyplývá něco jiného.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301081