Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl I - Předmět úpravy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl I - Předmět úpravy

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPředmět úpravy

Paragrafy:   § 729  

§ 729

Ustanovení této hlavy se použijí vedle ostatních ustanovení tohoto
zákona na závazkové vztahy uvedené v § 261 a 262, na jejichž vzniku se
podílí alespoň jeden účastník, který má sídlo nebo místo podnikání,
popřípadě bydliště na území jiného státu než ostatní účastníci,
jestliže tyto vztahy se řídí československým právním řádem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301066