Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl V - Akciová společnost 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl V - Akciová společnost

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYAkciová společnost

Paragrafy:   § 154   § 155   § 156   § 156a   § 156b   § 157   § 158   § 159   § 160   § 161   § 161a   § 161b   § 161c   § 161d   § 161e   § 161f   § 162   § 163   § 163a   § 164   § 165   § 166   § 167   § 168   § 169   § 170   § 171   § 172   § 173   § 174   § 175   § 176   § 177   § 178   § 179   § 180   § 181   § 182   § 183   § 183a   § 183b   § 183c   § 183d   § 183e   § 183f   § 183g   § 183h   § 183i   § 183j   § 183k   § 183l   § 183m   § 183n   § 184   § 185   § 186   § 186a   § 186b   § 186c   § 186d   § 187   § 188   § 189   § 190   § 190a   § 190b   § 190c   § 190d   § 190e   § 190f   § 190g   § 190h   § 190i   § 190j   § 191   § 192   § 193   § 194   § 195   § 196   § 196a   § 197   § 198   § 199   § 200   § 201   § 202   § 203   § 204   § 204a   § 204b   § 205   § 206   § 207   § 208   § 209   § 209a   § 210   § 211   § 212   § 213   § 213a   § 213b   § 213c   § 213d   § 214   § 215   § 216   § 216a   § 216b   § 216c   § 217   § 217a   § 218   § 219   § 220   § 220a   § 220b   § 220c   § 220d   § 220e   § 220f   § 220g   § 220h   § 220i   § 220j   § 220k   § 220l   § 220m   § 220n   § 220o   § 220p   § 220r   § 220s   § 220t   § 220u   § 220v   § 220w   § 220x   § 220y   § 220z   § 220za   § 220zb   § 220zc  Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300127