Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Hlava I - Základní ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Hlava I - Základní ustanovení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZákladní ustanovení

Paragrafy:   § 1   § 2   § 3   § 3a   § 4   § 5   § 6   § 7   § 8   § 9   § 10   § 11   § 12   § 13   § 13a   § 14   § 15   § 16   § 17   § 18   § 19   § 20  


Obchodní zákoník ›  Část první - Obecná ustanovení ›  Hlava I - Základní ustanovení

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300029