Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl III - Některá ustanovení o uzavírání smlouvy 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl III - Některá ustanovení o uzavírání smlouvy

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYNěkterá ustanovení o uzavírání smlouvy

Paragrafy:   § 269   § 270   § 271   § 272   § 273   § 274   § 275   § 276   § 277   § 278   § 279   § 280   § 281   § 282   § 283   § 284   § 285   § 286   § 287   § 288  


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl III - Některá ustanovení o uzavírání smlouvy

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300490