Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Účinky promlčení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Účinky promlčení

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYÚčinky promlčení

Paragrafy:   § 388   § 389   § 390  

§ 388

(1) Promlčením právo na plnění povinnosti druhé strany nezaniká, nemůže
však být přiznáno nebo uznáno soudem, jestliže povinná osoba namítne
promlčení po uplynutí promlčecí doby.

(2) I po uplynutí promlčecí doby může však oprávněná strana uplatnit
své právo při obraně nebo při započtení, jestliže:

a) obě práva se vztahují k téže smlouvě nebo k několika smlouvám
uzavřeným na základě jednoho jednání nebo několika souvisejících
jednání, nebo

b) právo mohlo být použito kdykoli před uplynutím promlčecí doby k
započtení vůči nároku uplatněnému druhou stranou.

§ 389

Jestliže dlužník splnil svůj závazek po uplynutí promlčecí doby, není
oprávněn požadovat vrácení toho, co plnil, i když nevěděl v době
plnění, že promlčecí doba již uplynula.

§ 390

Jestliže se promlčí právo uskutečnit právní úkon, účinky tohoto
právního úkonu nenastanou vůči osobě, která namítne promlčení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300655