Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl II - Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl II - Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYMajetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách

Paragrafy:   § 24  

§ 24

(1) Zahraniční osoba se může podle ustanovení tohoto zákona za účelem
podnikání podílet na založení české právnické osoby nebo se účastnit
jako společník nebo člen v české právnické osobě již založené. Může
také sama českou právnickou osobu založit nebo se stát jediným
společníkem české právnické osoby, pokud tento zákon jediného
zakladatele nebo jediného společníka připouští.

(2) Právnická osoba může být založena pouze podle českého práva.

(3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 mají zahraniční osoby stejná práva
a povinnosti jako české osoby.


Obchodní zákoník ›  Část první - Obecná ustanovení ›  Hlava II - Podnikání zahraničních osob ›  Díl II - Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300062