Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl VII - Zánik závazku jeho splněním 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl VII - Zánik závazku jeho splněním

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZánik závazku jeho splněním

Paragrafy:   § 324   § 325   § 326   § 327   § 328   § 329   § 330   § 331   § 332   § 333   § 334   § 335   § 336   § 337   § 338   § 339   § 340   § 341   § 342   § 343  


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl VII - Zánik závazku jeho splněním

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300494