Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 9 - zrušen 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 9 - zrušen

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYzrušen

Paragrafy:   § 220a   § 220b   § 220c   § 220d   § 220e   § 220f   § 220g   § 220h   § 220i   § 220j   § 220k   § 220l   § 220m   § 220n   § 220o  

nadpis vypuštěn

§ 220a

zrušen

§ 220b

zrušen

§ 220c

zrušen

§ 220d

zrušen

§ 220e

zrušen

§ 220f

zrušen

§ 220g

zrušen

§ 220h

zrušen

§ 220i

zrušen

§ 220j

zrušen

§ 220k

zrušen

§ 220l

zrušen

§ 220m

zrušen

§ 220n

zrušen

§ 220o

zrušenAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300290