Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Hlava III - Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Hlava III - Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

Paragrafy:   § 729   § 730   § 731   § 732   § 733   § 734   § 735   § 736   § 737   § 738   § 739   § 740   § 741   § 742   § 743   § 744   § 745   § 746   § 747   § 748   § 749   § 750   § 751   § 752   § 753   § 754   § 755  


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava III - Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300487