Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl VI - Zajištění závazku 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl VI - Zajištění závazku

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZajištění závazku

Paragrafy:   § 297   § 298   § 299   § 300   § 301   § 302   § 303   § 304   § 305   § 306   § 307   § 308   § 309   § 310   § 311   § 312   § 313   § 314   § 315   § 316   § 317   § 318   § 319   § 320   § 321   § 322   § 323   § 323a   § 323b   § 323c   § 323d   § 323e   § 323f   § 323g   § 323h   § 323i  Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300493