Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl X - Porušení smluvních povinností a jeho následky 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl X - Porušení smluvních povinností a jeho následky

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPorušení smluvních povinností a jeho následky

Paragrafy:   § 365   § 366   § 367   § 368   § 369   § 369a   § 370   § 371   § 372   § 373   § 374   § 375   § 376   § 377   § 378   § 379   § 380   § 381   § 382   § 383   § 384   § 385   § 386  


Obchodní zákoník ›  Část třetí - Obchodní závazkové vztahy ›  Hlava I - Obecná ustanovení ›  Díl X - Porušení smluvních povinností a jeho následky

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300497