Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Koupě na zkoušku 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Koupě na zkoušku

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYKoupě na zkoušku

Paragrafy:   § 471   § 472  

§ 471

Koupě na zkoušku vzniká uzavřením kupní smlouvy s podmínkou, že
kupující do uplynutí zkušební doby zboží schválí. Není-li ve smlouvě
zkušební doba stanovena, má se za to, že činí tři měsíce od uzavření
smlouvy.

§ 472

(1) Nepřevzal-li kupující zboží, má podmínka povahu podmínky odkládací
a tato podmínka se považuje za zmařenou, jestliže kupující nesdělí
prodávajícímu ve zkušební době, že zboží schvaluje.

(2) Převzal-li kupující zboží, má podmínka povahu podmínky rozvazovací
a platí, že kupující zboží schválil, jestliže je písemně neodmítne ve
zkušební době.

(3) Kupující nemá právo zboží odmítnout, jestliže nemůže zboží vrátit
ve stavu, v jakém je převzal.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300777