Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 11 - zrušen 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 11 - zrušen

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYzrušen

Paragrafy:   § 220r   § 220s   § 220t   § 220u   § 220v   § 220w   § 220x   § 220y   § 220z   § 220za  

nadpis vypuštěn

§ 220r

zrušen

§ 220s

zrušen

§ 220t

zrušen

§ 220u

zrušen

§ 220v

zrušen

§ 220w

zrušen

§ 220x

zrušen

§ 220y

zrušen

§ 220z

zrušen

§ 220za

zrušenAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300292