Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Zákaz dalšího vývozu 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 1 - Zákaz dalšího vývozu

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZákaz dalšího vývozu

Paragrafy:   § 739   § 740   § 741  

§ 739

Je-li v kupní smlouvě písemně stanoveno, že se kupujícímu zakazuje
zpětný vývoz (reexport) koupeného zboží, odpovídá kupující
prodávajícímu v případě, že by zboží bylo kýmkoli vyvezeno ze stanovené
oblasti. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu způsobenou mu
porušením tohoto závazku bez ohledu na to, zda zboží vyvezl kupující
sám nebo někdo jiný, a bez ohledu na to, zda kupující zavázal potřebným
způsobem další nabyvatele zboží nevyvážet.

§ 740

Kupující, který převzal povinnost zboží nevyvážet, je povinen na
vyzvání prodávajícího prokázat, kde se zboží nachází nebo že bylo
spotřebováno, aniž bylo vyvezeno.

§ 741

Je-li pochybné, z kterého území je zpětný vývoz zakázán, má se za to,
že je to území státu, kam mělo být zboží prodávajícím podle kupní
smlouvy odesláno, jinak území státu, v němž měl kupující v době dodání
zboží sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301079