Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 3 - Právní vztahy k třetím osobám 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 3 - Právní vztahy k třetím osobám

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPrávní vztahy k třetím osobám

Paragrafy:   § 101  

§ 101

(1) Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. Pokud ze
společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, je každý komplementář
oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

(2) Komanditista ručí za závazky ze smluv, které jménem společnosti
uzavřel bez zmocnění, ve stejném rozsahu jako komplementář.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300197