Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 2 - Ujednání o omezení prodeje 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Oddíl 2 - Ujednání o omezení prodeje

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYUjednání o omezení prodeje

Paragrafy:   § 742   § 743  

§ 742

(1) Ujednáním o omezení prodeje se prodávající zavazuje, že nebude
určité zboží prodávat určitému okruhu zákazníků nebo do určitého státu,
nebo že toto zboží bude prodávat jen v omezené míře nebo za podmínek
stanovených v ujednání.

(2) Toto ujednání vyžaduje písemnou formu a jeho platnost je závislá na
platnosti kupní smlouvy, jejíž je součástí nebo v souvislosti s níž
bylo smluveno.

§ 743

Není-li účelem ujednání podle § 742 plnění povinností stanovené
mezinárodní smlouvou nebo předcházení tomu, aby došlo k porušení práv z
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zaniká závaznost tohoto
ujednání porušením smlouvy kupujícím nebo nejpozději uplynutím dvou let
od dodání zboží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51301080