Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Hlava V - Hospodářská soutěž 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Hlava V - Hospodářská soutěž

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYHospodářská soutěž

Paragrafy:   § 41   § 42   § 43   § 44   § 45   § 46   § 47   § 48   § 49   § 50   § 50a   § 51   § 52   § 53   § 54   § 55  


Obchodní zákoník ›  Část první - Obecná ustanovení ›  Hlava V - Hospodářská soutěž

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300033