Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Hlava IV - Účetnictví podnikatelů 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Hlava IV - Účetnictví podnikatelů

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYÚčetnictví podnikatelů

Paragrafy:   § 39   § 40  

§ 39

(1) Obchodní společnosti a družstva musí mít účetní závěrku i výroční
zprávu ověřenu auditorem podle tohoto zákona nebo podle zvláštního
právního předpisu.

(2) Podnikatel je povinen připravit a poskytnout auditorovi všechny
účetní záznamy a vysvětlení potřebná k ověřování podle odstavce 1.

(3) Náklady spojené s auditorskou činností hradí podnikatel, jehož
účetní závěrka se ověřuje.

§ 40

Obchodní společnosti a družstva zveřejňují účetní závěrky i výroční
zprávy způsobem podle tohoto zákona a podle zvláštního právního
předpisu.


Obchodní zákoník ›  Část první - Obecná ustanovení ›  Hlava IV - Účetnictví podnikatelů

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300032