Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Díl IV - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » Díl IV - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYŘádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

Paragrafy:   § 252   § 253  

§ 252

(1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.

(2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob
rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát.

(3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.

§ 253

Určují-li tak stanovy nebo zvláštní právní předpis ^7), zabezpečí
představenstvo vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která
obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho
dalšího podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční
zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k
projednání členské schůzi.


Obchodní zákoník ›  Část druhá - Obchodní společnosti a družstvo ›  Hlava II - Družstvo ›  Díl IV - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300441