Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - 18 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » 18

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY18

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června
2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

*) Pozn. ASPI: V zákoně č. 308/2002 Sb. části sedmé, čl. XI, bodu 24.
je nahrazení slova "žaloba" slovem "návrh" uvedeno pro § 220z, jedná se
však o zjevný překlep, změna má být provedena v § 220y.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300024