Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 3a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 3a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 3a

Neoprávněné podnikání

(1) Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité
osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím není
dotčen § 49a občanského zákoníku.

(2) Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních
právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového
ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují
jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím
způsobenou; tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních
právních předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300042