Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 6 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 6

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 6

(1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro
účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a
penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo
je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je
právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

(2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků
vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s
podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen "jmění"). Jměním
podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého
majetku a závazků.

(3) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků
vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou
osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou.

(4) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku
podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300045