Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 7 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 7

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 7

Organizační složka podniku

(1) Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako
odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. Při provozování
odštěpného závodu se užívá obchodní firmy (§ 8) podnikatele s dodatkem,
že jde o odštěpný závod.

(2) Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka
podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního
rejstříku.

(3) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá
podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou
nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být
připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300046