Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 8 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 8

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 8

(1) Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je
podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit
právní úkony pod svou firmou.

(2) Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se nevztahují
ustanovení o firmě; právní úkony je povinen činit, je-li fyzickou
osobou, pod svým jménem a příjmením, a je-li právnickou osobou, pod
svým názvem. U svého jména a příjmení nebo názvu může podnikatel
nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek
nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání
je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže; takový
dodatek nebo označení není firmou a je chráněn právem proti nekalé
soutěži.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300047